Gobi Grey

Tänapäevaselt stiilne peene struktuuriga hall kivi.

  • Veeimavuskoefitsent: 0 (veekindel)
  • Kaal: 75 kg/m² (30mm)
  • Hind: 180€/m2